Voor de oprichting van “Amicitia” en de jaren daarna tot 1946 zijn geen gegevens meer voorhanden. Wat over die periode nog bekend is, is ontleend aan verhalen van oudere leden en enkele aantekeningen van Jan Doornbosch. De complete historie van deze 100 jaar oue vereniging kan u ook compleet nalezen in ons uitgebrachte jubileumboek via deze link.

Het dorp Marum had in het verleden een fanfarekorps, opgericht in 1900. In 1918 wordt het korps bij gebrek aan leden opgedoekt. Toen Jan Doornbosch en Jan Hoving daarvan hoorden, gingen ze er op af, naar Klaas Strikwerda, de laatste voorzitter van het Marumer “Amicitia”. Bij hem lagen de instrumenten op de zolder van de werkplaats. Er werd overeen gekomen dat Nuis de instrumenten zou krijgen om niet, maar dat er wel op de ijsbaan in Marum tijdens wedstrijden geblazen moest worden.

Maar net als met het ijs verwaterde dat al gauw. Strikwerda zou voorlopig als directeur de leiding op zich nemen. Met de instrumenten werd ook de naam “Amicitia” meegenomen uit Marum. De vereniging in Nuis (het was in het begin hoofdzakelijk een Nuismer aangelegenheid) kreeg dus ook de naam “Amicitia”.

Verantwoordelijk voor de oprichting waren drie Jannen: Jan Doornbosch, Jan Folmer en Jan Hoving.

Op de foto van links naar rechts: Jan Hoving, Harma van Dijk, Freek Boonstra, Hendrik Postema, Jannes Doornbosch, Klaas Strikwerda ( leider ), Jacob Cloo, Oege Adema, Bouwe Doornbosch, Anton Wijkstra, Jan Folmer en zittend op de voorgrond Andries Wijkstra.

De repetities werden gehouden in een lokaal van de openbare lagere school te Nuis. Het eerste nummer dat het korps kon spelen, behalve de liedjes uit het boekje, was de mars “Sans Souci”. In de vooroorlogse jaren waren de volksfeesten, georganiseerd door de plaatselijke caféhouders, de gelegenheid bij uitstek waarop “Amicitia” zich manifesteerde (en natuurlijk op de vijfjaarlijkse schoolfeesten). Er waren blijkbaar niet zoveel korpsen in de omgeving, want “Amicitia” werd ook gevraagd in andere dorpen te komen spelen. Waar ze ook heen gingen, het moest allemaal op de fiets gebeuren. Er ging ook wel eens iets mis. In Aduard bijvoorbeeld: Het korps zou daar op één of ander feest spelen, maar daar aangekomen kwam men tot de ontdekking dat de klopper van de grote trom aan het hekje was blijven hangen. Twee rode zakdoeken aan het eind van een stok gebonden brachten uitkomst.

Een paar jaar later was “Amicitia” al flink gegroeid, gezien de foto genomen in 1921 op het feestterrein achter café \”In de Klaver\” te Nuis, eigenaar H. Klinker. Er was daar kermis.

Op de foto van links naar rechts: Jan Wijkstra, Bauke Paul Doornbosch, Berend Balk, Wietse Hoving, Hendrik de Boer, Anton Wijkstra, Bauke Doornbosch, Karel van Wijk, Jan Postmus, Jannes Folmer, Jan Albert Hoving, Jacob Hut, Freerk Folmer, Ebel Wijkstra, Hendrik Kramer, Willem Folmer en directeur Joustra uit Drachten.

Liggend: Jannes Doornbosch, Jan Folmer en Johannes Balk

Bijna twintig dirigenten (ze werden vroeger directeur genoemd) hebben in de afgelopen 75 jaren met meer of minder succes leiding aan het korps gegeven. Ze kunnen hier niet allemaal vermeld worden, maar zonder de anderen te kort te doen, mag toch de heer Bergsma hier even worden genoemd. Bergsma kwam in 1947. “Amicitia” speelde toen in de derde afdeling. In 1950 promoveerde het korps onder zijn leiding naar de eerste afdeling. De repetities waren op zaterdagavond, nu niet meer in te denken. Bergsma kwam met de bus, maar kon dan s`avonds niet meer terug en overnachtte bij de secretaris Albert Wijkstra.

En als het tegen de jaarlijkse uitvoering of het concours liep, gebeurde het vaak dat hij de leden op zondagmorgen optrommelde en nog een paar uurtjes voor het korps ging staan. Maar na zeven jaar repeteren op zaterdagavond ging het niet meer.

In 1948 werd de muziekkoepel achter de pastorie gebouwd, door de leden in eigen beheer dus. Het ontwerp was van Jan Doornbosch. Rond deze koepel werd in 1950 een festival georganiseerd, waaraan alle koren en korpsen uit de gemeente Marum deelnamen. Dat waren er toen maar liefst zestien. Bij dit festival werd gejureerd, punten toegekend en prijzen uitgereikt. Later bleek dat het voor een muziekvereniging, aangesloten bij de Groninger Bond van Harmonie- en Fanfarekorpsen, verboden was prijzen toe te kennen. Het bestuur van de Bond nam dit hoog op en stelde voor “Amicitia” één jaar uit te sluiten van deelname aan het jaarlijkse concours. En dat op een moment dat het korps zo mooi in de lift zat. De ledenvergadering liet echter “genade” voor recht gelden en verwierp het bestuursvoorstel. In 1951 is er weer een festival gehouden, maar nu zonder puntenwaardering en prijzen.

Er waren hoogtepunten in 75-jarig bestaan van “Amicitia”, maar ook absolute dieptepunten, zo diep zelfs dat er wel eens over een opheffing werd gesproken. Bekend is de uitspraak van een echte doorzetter in “Amicitia” in zo`n moeilijke situatie: “Opheffen, dat nooit, al zal ik ook alleen spelen”. Zolang er maar bij voldoende leden deze mentaliteit aanwezig is, kan “Amicitia” met vertrouwen de komende 75 jaar tegemoet gaan.

Geschreven door Jan Boerema tijdens 75 jaar “Amicitia”

=====================================================================

Foto Amicitia 1928

Bovenste rij,  Berend Hasper,  Arend Hofkamp.

Zittend van links naar rechts, Berend Wijkstra, Boy Doornbosch, Jan Doornbosch, Johannes Balk, Berend Balk en Jacob Ausma.

Accordeonisten v.l.n.r.  Anton Wijkstra en Willem Folmer.

===================================================================

Foto Amicitia 1934 :  Schoolfeest ( Hulde aan het Openbaar Onderwijs )

Staand van links naar rechts:  Berend Hasper, Anton Wijkstra, Berend Balk, Boy Doornbosch, Willem Folmer, Jan Doornbosch, Johannes Balk en Jacob Ausma.

Voorste rij :  Arend Hofkamp, Jacob Stuut en Japie van der Laan.

======================================================================

Foto Amicitia 1947: Concours Uithuizen.

Achterste rij: Jan Folmer, Berend Balk, Jan Doornbosch, Itske Veenstra, Albert Wijkstra.

Middelste rij:  Berend Hasper, Tije Brandsma, Jacobus Poelman, Geert van der Veen, Willem Folmer, Pabe de Boer.

Voorste rij zittend: Jacob Dijk, Jan Boerema, Gerrit Kiesbrink, dirigent Bergsma, Sjoerd Mekkes, Anton Wijkstra, Bernhard Visser.

Op de voorgrond: Anton Wijkstra en Joke Veenstra

========================================================================

Foto Amicitia 1953:

Deze foto is genomen tijdens het concours van de Groninger Bond van de Koninklijke Federatie van Muziekverenigingen ( het KNF ) dat op zondag 28 juni 1953 in Warffum werd gehouden. Amicitia haalde toen in de eerste afdeling fanfare met 136 punten een tweede prijs. Dit onder leiding van dirigent Bergsma. Het concours van de Groninger Bond werd gehouden over twee zondagen, beide dagen met deelname van 48 muziekverenigingen uit de provincie.

Bovenste rij: Jaap dijkhuizen, Jan Doornbosch, Berend Balk, Simon Fruchnich en Lubbe Renkema.

Middelste rij: Vaandeldrager Pieter Veenstra, Pabe de Boer, Gerrit Kiesbrink, Jan Folmer, Jent van der Klei, Albert Feenstra, Anne Heuker, Kobes Poelman, Immy Doornbosch, Lubbe Dijk, Willem Folmer, Joke Veenstra, Albert Wijkstra, Geert van der Veen, Itske Veenstra, Andries Wijkstra en Jaap Folmer.

Voorste rij:  Jacob Dijk, Jan Boerema, Harry Doornbosch, Jan Dijk, dirigent Bergsma, J van der Zee, Anton Wijkstra en Bernhard Visscher.

Wil u nog meer lezen / weten over de historie van Muziekvereniging Amicitia dan kan dit in ons uitgebrachte jubileumboek 100 jaar Amicitia te verkrijgen via deze link.